vedkarlstad.se

Köp ved i Karlstad

Råvaran är björk, tall och gran som växer på egna marker i Kappstad, femton minuters resa österut från Karlstad. Veden huggs under vintern, klyvs under vårvintern, torkas under vår och sommar för att sedan säljas under påföljande höst och vinter.
Ring och beställ på
073 - 99 77 102
Eller skicka din
order med epost till
ingemar.persson@vedkarlstad.se
Transport kan ordnas
efter överenskommelse
www.svenskved.com
Torr och fin bras-
och pannved 25-35 cm
Pris björkved
1 kubik - 950 kr
40-liters säck 75 kr
Pris blandved
1 kubik - 900 kr